اسمس زیبا، sms،اس ام اس،

 
زیاد به عکسها نگاه نکنید این عکس ها بعد شیطانی دارند
  
   
 
خدایا ؛من در کلبه فقیرانه خود کسی را دارم که تو نداری من چون تو دارم ؛وتو چون خود نداری.
 
هر كسى را محرم رازت مدان ،اى بسا محرم كه با یک نقطه مجرم میشود

 
 
مرا به تختم ببندید و تنهایم بگذارید ،هر چقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید …من دارم او را ترک میكنم!!!