اسمس زیبا،اس ام اس خوب،پیامکهای مفهومی،اس زیبا و قشنگ ،زیبا سخن ،sms،سخنان مفهومی ،تکه های قشنگ ؛

 

دردهایت را به دیگران نگو؛ لاشخورها به مجروحی که می نالد، هجوم می برند.

رفیق زمستان در راه است….. سردت شد،،، خبرم کن؛تا برایت بسوزم!!!!!

  نوجوون  

  

می دانی بن بست دنیا کجاست؛ جائی که نه حق فراموشی داری نه توان خواستن ….

چشمان تو ارتش هیتلر؛؛؛؛ وقلب من لهستان بی دفاع!!!!

خیلی روی آدمها حساب نکنید ؛خدا هم تمام خواسته ء بندگانش را اجابت نمی کند،،،،چه برسد به انسان ها……